full
image
#666666
https://www.pereztirado.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.pereztirado.com/ca//
#26ade4
style2

Preguntes freqüents – Negligències mèdiques

'som un despatx especialitzat en l'àmbit del Dret Sanitari, amb una gran experiència en reclamacions per negligències mèdiques..'

1.- ¿Quan es produeix una Negligència Mèdica?

Es produeix una negligència mèdica quan un professional sanitari actua allunyant-se (per acció o omissió) dels models o protocols mèdics exigibles, causant un dany físic, moral i fins i tot econòmic al pacient o als seus familiars, en cas de mort.

 

Es considera que un professional de la sanitat incorre en mala praxis quan no actua conforme al que s’estableix en el conjunt de normes de la professió mèdica i que es recullen en les guies o protocols mèdics (Lex Artis).

 

2.- ¿Quines són les negligències mediques més comunes?

Les negligències mediques més habituals són:

 

– Error en el correcte diagnòstic d’una patologia o lesió.
– Retard en el correcte diagnòstic d’una patologia o lesió.
– Intervencions quirúrgiques amb resultat lesiu pel pacient.
– Infeccions nosocomials (intrahospitàlaries).
– Danys produïts pel propi material quirúrgic durant l’acte mèdic o intervenció quirúrgica, o per oblit en l’interior del pacient.
– No prestar l’assistència sanitària d’urgència deguda.
– Manca de consentiment informat.
– No supervisar degudament al pacient en el post-operatori.
– No obtenir el resultat esperat en cirurgia estètica voluntària.

 

3.- ¿Que ha de fer si creu que ha patit una negligència mèdica?

El nostre consell és que confiï la seva reclamació a un advocat especialista en negligències mèdiques, que el podrà assessorar i indicar els passos a seguir, ja que aquests primers moments són de suma importància per l’èxit d’una posterior reclamació.

 

Si vostè o algun familiar creu haver sigut víctima d’una negligència mèdica, li oferim un primer assessorament de manera totalment gratuïta, on es realitzarà un primer estudi de la documentació mèdica i de la viabilitat del cas.

 

4.- ¿Per què he de consultar amb els serveis jurídics de PEREZ TIRADO ABOGADOS?

La constant formació tècnica i pràctica en el nostre equip jurídic en aquesta matèria fa que PEREZ TIRADO ABOGADOS sigui un despatx altament especialitzat en l’àmbit del Dret Sanitari, amb una gran experiència en reclamacions per negligències mèdiques.

 

Som un despatx compromès amb l’atenció de persones que han patit una negligència mèdica en qualsevol de les seves especialitats (Ginecologia, Traumatologia, Cirurgia Vascular, Oncologia, Cirurgia Estètica, Odontologia, etc.), ja sigui en la sanitat pública o privada, donant la resposta legal més adequada per la reparació o compensació del dany causat.

 

Per la pròpia complexitat d’aquesta matèria, abans de dur a terme una reclamació, es fa necessari realitzar un estudi previ de viabilitat medico-legal, per això comptem amb la col·laboració d’un ampli equip de metges especialistes i pèrits mèdics de primer nivell i de totes les especialitats.

 

Per tot això, si ha sigut víctima d’una negligència mèdica no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

 

El nostre camp d’actuació és a tota Espanya..

 

5.- Quins procediments es poden seguir per reclamar pels danys patits a causa d’una negligència mèdica?

A l’hora de plantejar un procediment per negligència mèdica cal tenir en compte l’àmbit en què aquesta ha succeït. En aquest punt ens trobem amb dos grans grups, en primer lloc ens trobem el mal funcionament del servei públic sanitari o errors mèdics comesos en centres mèdics públics o pels seus professionals sanitaris, i d’altre banda, les negligències originades en centres mèdics privats o per professionals mèdics privats.

 

– Si la negligència es comet en la SANITAT PÚBLICA (Hospitals públics, centres de salut, ambulatoris, centres concertats per plans de xoc,…), el procediment a seguir és un procediment administratiu previ mitjançant la interposició d’una RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL davant l’administració sanitària competent (Conselleries de Sanitat) pel mal funcionament de l’administració o pel actuar d’algun dels seus professionals sanitaris.

 

– En aquest procediment només es poden exigir quantitats econòmiques, no responsabilitats penals o d’un altre classe, al personal facultatiu i/o sanitari, pel que no cap demandar al metge o denunciar a un hospital privat.

 

– Si la negligència es comet en la SANITAT PRIVADA (Hospitals i centres mèdics privats, metges privats, odontòlegs, centres de cirurgia estètica, cirurgians plàstics…), el procediment a seguir serà la interposició d’una DEMANDA per RESPONSABILITAT CIVIL contra els causants del dany, que es tramitarà davant la jurisdicció CIVIL.

 

– Per últim, indicar-li que existeix la possibilitat d’acudir a la jurisdicció PENAL, encara que no sigui el més convenient en la majoria de casos, havent de valorar cada cas en concret per veure si és aquesta la via adequada.

 

6.- ¿Quin termini disposo per reclamar?

Les accions per errors o negligències mediques estan subjectes a diferents terminis de prescripció depenent de la jurisdicció en què s’hagin d’interposar, sense que pugui exercitar-se l’acció si aquest termini ja ha transcorregut.

 

Per reclamar judicialment una negligència mèdica, hem de determinar primer si l’actuació o omissió es va produir en el servei sanitari públic o en el privat, i així mateix si els fets són constitutius de delicte. Amb això determinarem la via judicial a utilitzar.

 

VIA PENAL (per hospitals i clíniques públiques i privades):

 

Procediment que es tramitaria pels Tribunals de justícia de la jurisdicció PENAL.

 

En poques ocasions recomanem utilitzar aquesta via, ja que els requisits que s’exigeixen perquè prosperi són difícils d’acreditar. Només hem de seguir aquesta via quan després d’analitzar tots els fets sigui la via que l’advocat recomani. Els terminis per reclamar dependran del delicte comés.

 

VÍA ADMINISTRATIVA (hospitals i clíniques públiques):

 

El termini per reclamar es d’un any des de l’ocurrència del error mèdic, des de la mort del pacient o en cas que, a causa de que es causi o s’agreugi una lesió/dany/malaltia, el termini començaria a comptar des de la data en la que sani o s’estabilitzi el pacient d’aquesta lesió/dany/malaltia.

 

La sanació o estabilització es produeix quan el pacient rep l’alta de les lesions causades, bé perquè ja estan curades o perquè estan estabilitzades, i per tant, consolidades com a seqüela per la resta de la seva vida. En aquest cas, és complex poder determinar amb exactitud el moment en el que comença a comptar el termini per a reclamar, per això el més convenient és que ho consulti amb el seu advocat especialista, aquest punt ha de servir com un petita orientació, perquè en ocasions hi ha altres circumstàncies que s’han de tenir en compte.

 

VÍA CIVIL (hospitals, clíniques i metges privats):

 

El termini per reclamar és de 1 any (Responsabilitat Extracontractual) a comptar des de la ocurrència de la negligència mèdica, des de la mort del pacient o, en cas que es causi o s’agreugi una lesió/dany/malaltia, el termini començaria a comptar des de la data en la que sani o s’estabilitzi la lesió/dany/malaltia.

 

Així mateix assenyalar que existeix un termini de 15 anys, en els casos de Responsabilitat Contractual.

 

7.- ¿Què s’indemnitza?

La indemnització que pot percebre’s com a conseqüència d’un negligència mèdica haurà d’individualitzar-se en cada cas concret en funció del dany causat.

 

8.- La importància del pèrit mèdic en aquestes reclamacions.

Un altre aspecte important a tenir en compte en aquest àmbit, és la figura del pèrit mèdic, doncs en aquests casos en els que es pretén aconseguir el reconeixement d’una responsabilitat per part del professional sanitari, és estrictament necessari comptar amb un pèrit mèdic expert en la matèria, qui després d’estudiar la documentació mèdica ens informarà sobre l’existència del error mèdic i de les possibilitats i garantia d’èxit d’una reclamació.

Posteriorment emetrà un informe pericial en el que concretarà quins han sigut els errors mèdics comesos, fonamentant-los i establint el nexe entre aquesta negligència mèdica i el dany infringit a la víctima. Aquests informes són de suma importància en aquests tipus de procediments ja que són ells qui donen una fonamentació estrictament tècnica del cas.

 

9.- Dret d’accés a la Història Clínica.

Tot pacient o els seus familiar, en cas de mort, tenen dret a obtenir una còpia de la seva història clínica, podent sol·licitar aquesta documentació al metge, al centre hospitalari (públic o privat) o al centre mèdic on hagi sigut atès.

 

Aquest dret d’accés es regula en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d’Autonomia del Pacient, havent de citar el seu article 14 sobre el caràcter integrador de la Història Clínica de tota la informació relativa a un pacient, i el seu article 18 sobre la garantia als usuaris de l’accés a la seva Història Clínica.

 

10.- Ha patit una negligència mèdica?

Truqui’ns al 93 4871133 / 91 1271987 o ompli el formulari i els nostres especialistes valoraran el seu cas de forma totalment gratuïta.

Pregunti´ns


El seu nom (requerit)

El seu e-mail (requerit)

La seva pregunta

Introdueixi el següent codi de seguretat:
captcha

paged
Cargando noticias...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies